Negozi

Ermou 15, Athens 10563 / T. 210 9011640
(YOU & EYE TZANETAKIS OPTICS)
Theodoritou Vresthenis 20, Athens 11743 / T. 210 9249418
(vicino alla stazione della metropolitana di Sygrou-Fix)
Kosomouli 23, Athens 11744 / T. 210 9029008
(vicino alla stazione della metropolitana di N. Kosmo)